Get Adobe Flash player
menu
Cretan Quality Label Cretan Quality Label
menu
 
 
content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Διαφημιστικά ΣΠΟΤ)


simata_interreg

Ρέθυμνο, 6/12/2013

Αρ. Πρωτ.: 1245

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και την οικονομική προσφορά, για το παρακάτω παραδοτέο και όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου:

5.2.3. «Παραγωγή 4 Διαφημιστικών Σπότ»

για το Έργο «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», με αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης Κ1_1_06, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (€ 34. 514,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 16/12/2013    ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30, στο γραφείο του Προέδρου του «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας» Περιφέρεια Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, TK 71201, γραφείο Περιφερειάρχη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στην παραπάνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17/12/2013 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00, στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθυμνης, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυμνο, από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ.353/2012 της Περιφέρειας Κρήτης.

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας www.cretan-nutrition.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται στην Περιφέρεια Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, γραφείο Α2, τηλ 2813400224 -350 – Email symfono_gram@nar.gr  , καθημερινά από 09:00 πμ και έως 16:00 μμ.

Ο Πρόεδρος του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας

Σταύρος Αρναουτάκης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 content